Nieuws van de week

21-09-2018 - Werkloosheidspercentage al zes maanden vrijwel gelijk


Het aantal mensen tussen 15 en 75 jaar met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 20.000 per maand toegenomen. In augustus waren er 8,8 miljoen werkenden, ruim 4,1 miljoen mensen hadden geen betaald werk.

Onder de mensen die geen werk hebben, zijn er 353.000 mensen die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar zijn. Zij zijn volgens de definitie die het CBS hanteert werkloos. In de laatste drie maanden bleef hun aantal gemiddeld genomen vrijwel gelijk. Het percentage werklozen in de beroepsbevolking kwam in augustus uit op 3,9. Dit werkloosheidspercentage is al zes maanden vrijwel constant.


Terug naar het overzicht
Donderdag
23 Mei 2019