Nieuws van de week

01-09-2017 - Werknemers maken zich druk over onverzekerde zelfstandigen


Ruim de helft ( 51 procent) van de Nederlanders ziet zzp-ers zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) als een bedreiging voor het huidige sociale stelsel.

Een meerderheid van de ondervraagden in dit onderzoek onder 1.000 werknemers, snapt wel waarom veel zelfstandigen niet verzekerd zijn. 72 procent vindt dat de kosten voor een AOV voor zzp-ers hoog zijn.
Meer dan de helft (51 procent) vindt de grote groep onverzekerde Nederlanders een bedreiging voor het sociale stelsel. Opvallend is dat zestig procent van de vrouwen het hier mee eens is, maar slechts 43 procent van de mannen. Waar driekwart van de Nederlanders vindt dat de overheid een rol moet spelen in de problematiek rondom de AOV, vindt 66 procent dat de zzp-er simpelweg verplicht moet worden zichzelf te verzekeren.
Terug naar het overzicht
Vrijdag
19 April 2019