Nieuws van de week

31-03-2017 - Wettelijk minimumloon voor OVO-werkenden


Mensen die zonder arbeidsovereenkomst werken, maar op basis van een overeenkomst van opdracht (OVO), gaan minimaal het wettelijk minimumloon (WML) verdienen.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel hiervoor van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Door betaling van het minimumloon aan deze groep moet misbruik van opdrachtnemers worden voorkomen. Asscher ziet deze wet als een belangrijke stap in het verbeteren van de positie van werkenden zonder arbeidsovereenkomst. Naar schatting 50.000 mensen die werken op basis van een OVO, krijgen automatisch recht op het minimumloon.

In de huidige situatie geldt het WML alleen voor iemand die werkt op basis van een overeenkomst van opdracht als hij zich niet mag laten vervangen door een ander. Dit criterium blijkt in de praktijk gemakkelijk te omzeilen, waardoor de opdrachtgever geen WML hoeft te betalen. Met deze wet wordt dit voorkomen. Het WML geldt niet voor zelfstandige ondernemers. Zij hebben een andere positie op de arbeidsmarkt. De wetswijziging gaat zes maanden na publicatie in het Staatsblad in werking.


Terug naar het overzicht
Donderdag
13 December 2018