Nieuws van de week

31-03-2017 - Wientjes: Overheid moet innovatie bouw aanjagen


De manier waarop in de bouw werk wordt uitgevoerd en gegund moet zodanig veranderen dat het de innovatie en de productiviteit in de sector aanjaagt. Dat is de mening van Bernard Wientjes van de Taskforce Bouw.

Wientjes heeft een Bouwagenda opgesteld met voorstellen om de komende vier jaar te investeren in innovatie. De Rijksoverheid zou daar 7 miljard aan moet bijdragen, bijvoorbeeld voor het verduurzamen van 100.000 corporatiewoningen per jaar. Andere maatregelen zijn hogere infrastructuuruitgaven, klimaatverbeteringen in scholen en het inzetten op nieuwe ontwerpmogelijkheden en technologieŽn.

Het uitbannen van fossiele energie in 2050 is volgens Wientjes onmogelijk als de woningvoorraad niet verduurzaamd wordt door onder meer de isolatie te verbeteren en over te schakelen van gas naar duurzame energie. Hij wijst er verder op dat de kennis en innovaties ook geŽxporteerd kunnen worden, zoals dat op watergebied al gebeurt. Een ander speerpunt is dat er bij aanbestedingen meer aandacht komt voor innovaties.


Terug naar het overzicht
Zondag
16 December 2018