Nieuws van de week

29-12-2017 - Wijzigingen in 2018 voor ondernemers


Bedrijven hebben in 2018 te maken met nieuwe regels en gewijzigde wetten die invloed kunnen hebben op hun bedrijfsvoering en financieole huishouding. Het minimumloon en de AOW-leeftijd worden bijvoorbeeld verhoogd ook de transitievergoeding gaat omhoog.

Een overzicht van een aantal relevante veranderingen (bron: o.a. Nu.nl).

Minimumloon omhoog
Het wettelijk brutominimumloon gaat voor werknemers van 22 jaar en ouder op fulltimebasis omhoog van 1.565,40 euro naar 1.578 euro per maand. Ook het minimumjeugdloon wordt verhoogd. In 2018 krijgen werknemers vanaf 22 jaar het minimumloon (net als in de tweede helft van 2017). Op 1 juli 2019 wordt de leeftijd waarop werknemers het volledige minimumloon krijgen, verder verlaagd naar 21 jaar.
Werkgevers kunnen een tegemoetkoming krijgen als zij jongeren van 18 tot en met 21 jaar in dienst hebben, ter compensatie van de verhoging van het minimumjeugdloon. Werkgevers worden met terugwerkende kracht gecompenseerd vanaf 1 juli 2017. Vanaf 1 januari moeten werknemers bovendien minstens het minimumloon ontvangen voor overwerk. Ook heeft de werknemer recht op vakantietoeslag over het overwerkloon.

Minimumloon bij freelance werk

Ook mensen die op basis van een opdrachtovereenkomst (ovo) of een andere overeenkomst voor een bedrijf werken, hebben voortaan recht op het wettelijk minimumloon. Hiermee moet worden voorkomen dat deze mensen voor te lage tarieven moeten werken. Deze wijziging geldt niet voor zzp-ers, aangezien zij zelf invloed hebben op de hoogte van hun tarieven. Het blijft mogelijk om werknemers te betalen op basis van stukloon, maar zij moeten straks wel minimaal het minimumloon per gewerkt uur ontvangen.

AOW-leeftijd gaat omhoog naar 66 jaar
De AOW-leeftijd wordt per 1 januari 2018 verhoogd naar 66 jaar. De komende jaren gaat de AOW-leeftijd nog in stappen omhoog naar 67 jaar en drie maanden in 2022. Daarna wordt de verhoging gekoppeld aan de levensverwachting.

Maximale transitievergoeding gaat omhoog
Per 1 januari is de transitievergoeding maximaal 79.000 euro bruto. Als het jaarsalaris hoger is dan dit bedrag, geldt de regeling dat maximaal één bruto jaarsalaris als vergoeding wordt meegegeven. Het maximale bedrag was in 2017 nog 77.000 euro. De transitievergoeding kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor scholing.

Loonkostenvoordeel in plaats van premiekortingen
Ondernemers die werkloze ouderen, jongeren en arbeidsgehandicapten in dienst nemen, krijgen met ingang van het nieuwe jaar te maken met het loonkostenvoordeel (LKV) in plaats van premiekortingen. Het LKV moet het voor werkgevers financieel aantrekkelijk maken om mensen in dienst te nemen die het op de arbeidsmarkt niet zo makkelijk hebben.
Er zijn drie soorten loonkostenvoordelen. De eerste is het loonkostenvoordeel voor de oudere werknemer, voor medewerkers vanaf 56 jaar die uit een uitkering komen. Verder is er het LKV voor arbeidsgehandicapte werknemers die nieuw in dienst komen en voor arbeidsbeperkte werknemers die worden herplaatst. Tot slot is er het LKV voor werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden.

No-riskpremie oudere werknemer al vanaf 56 jaar
Ondernemers die mensen in dienst nemen van 56 jaar of ouder, krijgen een compensatie als deze werknemers vanwege ziekte uitvallen. Deze regeling geldt voor nieuwe medewerkers die een werkloosheidsperiode van meer dan een jaar achter de rug hebben en een WW-uitkering hebben ontvangen. Eerder gold deze regeling alleen voor werknemers van 63 jaar en ouder.


Terug naar het overzicht
Vrijdag
19 April 2019