Nieuws van de week

17-03-2017 - Woningmarkt moet verder hervormd worden


Om de woningmarkt verder te versterken moeten bestaande maatregelen aangescherpt worden en zijn nieuwe hervormingen nodig. Dat stelt het Economisch Bureau van ABN AMRO in een woningmarktstudie.

De economen van het Economisch Bureau pleiten onder meer voor aanvullende maatregelen om nieuwbouw te stimuleren, waarbij de nadruk minder sterk op binnenstedelijk bouwen en meer op bouwen aan de stadsranden komt te liggen. Ook zouden regionale overheden meer vrijheid moeten krijgen om eigen woningmarktbeleid vorm te geven, bijvoorbeeld bij het vaststellen van de vrije huurgrens.

Ook stelt het Economisch Bureau een herverdeling van de bestaande huurwoningvoorraad voor, want dat leidt tot meer woningen in het middensegment. Daarnaast kan van corporaties verlangd worden dat zij hun woningen beoordelen op de kwaliteit en niet - zoals nu op het huurniveau. Ten slotte stellen de economen van ABN Amro dat de Nederlandse hypotheekomvang verkleind kan worden door bijvoorbeeld de mogelijkheid te bieden pensioengeld in te zetten voor hypotheekaflossing.


Terug naar het overzicht
Vrijdag
19 Oktober 2018