Over OvervlietOvervliet Assurantiemakelaars: Een onafhankelijk tussenpersoon


Overvliet Assurantiemakelaars B.V. is een onafhankelijke registermakelaardij in assurantiën. Onze onafhankelijkheid is van wezenlijk belang voor u als cliënt: Overvliet is niet gebonden aan één of meerdere verzekeraars, maar sluit verzekeringen af met diverse verzekeraars. Overvliet maakt deel uit van SAA  (Samenwerkende Assurantie Adviseurs) en is hierdoor mede verbonden aan de gevolmachtigd agent SAA Assuradeuren.

De onafhankelijkheid van onze dienstverlening wordt nog eens extra bevestigd door ons lidmaatschap van de Adfiz, de branchevereniging van Adviseurs in Financiële Zekerheid.
Risico inventarisatie

U kunt zich tegen de meeste risico’s verzekeren. Daarom biedt Overvliet een uitgebreid pallet van verzekeringen aan op het gebied van aansprakelijkheid, brand, bedrijfsschade, arbeidsongeschiktheid, ziektekosten, motorrijtuigen en niet te vergeten alle denkbare privé-verzekeringen. Teveel om zo even op te noemen.

Maar tegen welke risico's wilt u zich eigenlijk verzekeren? En voor welke prijs? Hoe hoog is het eigen risico als er een lage premie in rekening wordt gebracht? En welke voorwaarden zijn van toepassing?

U loopt, zoals gezegd, tegen zoveel risico’s aan. Daarnaast zijn er honderden verzekerings- maatschappijen - elk met eigen condities en premietarieven. Voor een reëel vergelijk zult u zelf waarschijnlijk snel het spoor bijster raken.

Daarom zoekt Overvliet samen met u uit, welke dekking en welke maatschappijen het beste bij u passen. Wij wijzen daarbij scherp op de prijs-/kwaliteitsverhouding tussen de verzekeringscondities en de hoogte van de premies. Daardoor bent u er van verzekerd dat u uiteindelijk voor een optimale en duurzame oplossing kiest. Op elk vakgebied heeft Overvliet specialisten, die u op maat kunnen adviseren.


Geschiedenis

De geschiedenis van Overvliet gaat terug tot het begin van de vorige eeuw. Een gedeelte van het kantoor is gestart als Hollandsch Assurantie Kantoor in Amsterdam. In 1980 ging dit samen met het Assurantiekantoor L. Overvliet B.V. (voorheen D. van der Made). Verzekeringen op het gebied van transport, logistieke dienstverlening en met name binnenvaart zijn altijd een specialisatie geweest.

Het huidige Overvliet maakt deel uit van de Samenwerkende Assurantie Adviseurs (SAA) en is gevestigd in Rotterdam. Overvliet verzorgt als 'placing broker' de plaatsing van de aangeboden risico's bij verzekeringsmaatschappijen, (beurs-)assuradeuren, onderlinge verzekeraars, Lloyd's market en andere buitenlandse markten.


Het midden- en kleinbedrijf (MKB)

De markt waarin de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf opereert, is dynamisch. Daarom verdient de concurrentiepositie van de MKB-ondernemer continu de aandacht. Aandachtspunten als winstmarges, economische verwachtingen, arbeidsmarkt, de zich terugtredende overheid, de toenemende werkgeversaansprakelijkheid maken een risicoanalyse noodzakelijk om de continuïteit van de onderneming te waarborgen.

Daar horen passende verzekeringen bij. De verzekering van eigendommen, aansprakelijkheid, rechtsbijstand, een goed pakket werknemersvoorzieningen zijn hierbij van wezenlijk belang. Overvliet heeft de kennis in huis om u met raad en daad bij te staan, in het belang van u en in het belang van de continuïteit van de onderneming.


Scheepvaart & logistiek

Overvliet is een bekende naam als het gaat om verzekeringen voor de maritieme en logistieke sector en de toeleveringsbedrijven binnen deze branches. Dit geldt zowel voor de binnenvaart als voor de zeevaart en de visserij en ook voor wegvervoerders en logistieke dienstverleners. Overvliet verzorgt de verzekeringen rondom schip, lading, bedrijfsaansprakelijkheid, vervoerdersaansprakelijkheid, P&I en charterers liability, motorrijtuigen, container- en trailerparken, maar ook privé-verzekeringen voor de ondernemers en de betrokken werknemers. Ook aan scheepvaart gelieerde bedrijven, zoals werven, machinefabrieken en bunkerbedrijven, behoren tot de klantenkring van Overvliet.


Zorg voor later

Wie heeft er nog tijd om over later na te denken? 'Wie dan leeft, wie dan zorgt' is wel heel makkelijk, maar het is ook riskant. Overvliet denkt precies andersom: 'Nu zorgen om later te leven'. Neem tijdig de juiste maatregelen zodat u gespreid het gewenste kapitaal bij elkaar kunt sparen. Dat scheelt veel als u onbezorgd wilt genieten van uw oude dag. Sparen voor een pensioen kan op vele manieren.

Vooral de fiscale spelregels spelen een belangrijke rol. Voor onze adviseurs is het een bekend terrein. Zij adviseren u duidelijk en begeleiden u in uw keuze. Onze specialisten staan nu voor u klaar, zodat u later onbezorgd kunt leven.


Het gezin

De privé-verzekeringen zijn bij Overvliet bepaald niet ondergesneeuwd door alle zakelijke deskundigheid. Wij erkennen boven alles het belang van het gezin en het privé leven, dat delicaat is voor iedereen en daarom optimale bescherming verdient. Een goede dekking tegen financiële risico's kan het leven veraangenamen.

Als particulier is het van belang uw bezittingen optimaal te beschermen. Enerzijds loopt u het risico dat uw eigendommen, zoals uw eigen woning, de inboedel en de auto, schade oplopen waardoor u financieel schade lijdt. Anderzijds staat uw vermogen bloot aan de risico’s van aansprakelijkheid voor door derden geleden schade.

Vermogensvorming daarentegen kan worden gerealiseerd door een spaar- of studieverzekering voor de kinderen, maar u kunt ook sparen om eerder te kunnen stoppen met werken. Tenslotte zijn er de financiële gevolgen als gevolg van (te jong of juist op respectabele leeftijd) overlijden en arbeidsongeschiktheid.

Alles bij elkaar een heleboel risico’s die, wanneer als gevolg hiervan zich enige schade openbaart, het vermogen behoorlijk kunnen aantasten. Dat maakt het noodzakelijk dat u regelmatig uw privé-verzekeringen tegen het licht houdt. Overvliet heeft zeer ruime mogelijkheden om deze risico’s goed voor u te verzekeren.


Employee benefits

Deskundigheid is er bij Overvliet op het gebied van personeelsvoorzieningen. De overheid treedt steeds verder terug en de ondernemer zal steeds meer zelf voorzieningen moet treffen teneinde financiële schade te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Hierbij kunt u denken aan voorzieningen met betrekking tot ziekteverzuimrisico, arbeidsongeschiktheid, bedrijfsspaarregelingen, pensioenverzekeringen, ongevallenverzekeringen en dergelijke. Overvliet kan u precies aangeven welke voorzieningen er mogelijk zijn en waar de 'hiaten' zitten.

Donderdag
17 Oktober 2019