Overvliet Nieuwsbrief

Verhoging zorgpremie in 2015


Het einde van het jaar nadert en dit betekent dat u de mogelijkheid krijgt om te kiezen voor een nieuwe zorgverzekering ...Wet Vereenvoudiging en Flexibilisering van het B.V. recht


Per 1 oktober 2012 is de Wet Vereenvoudiging en Flexibilisering van het B.V. recht van kracht geworden (ook wel beter bekend als de Flex B.V.). Wat zijn nu de belangrijkste veranderingen in een Flex B.V. ten opzichte van de oude B.V.? En gaan oude B.V.’s automatisch over naar een Flex B.V.? ...Gevolgen opname clausule handels- en economische sancties


Vanuit de Europese Unie worden steeds vaker handels- en economische sancties opgelegd.  Voor bepaalde risicogebieden (zoals Iran, Syrië etc.) geldt er dan ook een standaard uitsluiting die in diverse polissen is opgenomen ...Zakelijke reisverzekering


Gaan u of uw medewerkers regelmatig op zakenreis? Dan biedt een doorlopende (zakelijke) reisverzekering de benodigde dekkingen ...Voorkom een loonsanctie door re-integratie tweede spoor serieus te nemen


In de eerste twee ziektejaren is de werkgever samen met de werknemer verantwoordelijk voor werkhervatting door de werknemer. Uitgangspunt van het Burgerlijk Wetboek is dat de werknemer re-integreert in de eigen, eventueel aangepaste, arbeid. Als wordt vastgesteld dat de werknemer blijvend arbeidsongeschikt is voor de eigen werkzaamheden dient de werkgever te onderzoeken of binnen het bedrijf ander passend werk voorhanden is. Als werkhervatting in passend werk ook niet mogelijk blijkt, dienen de mogelijkheden te worden onderzocht voor werkhervatting buiten het bedrijf. Dit laatste wordt ook wel re-integratie tweede spoor genoemd ...Privé werkzaamheden ten gunste van een vereniging of stichting vallen onder uw bestuurdersverantwoordelijkheid


Bent u lid van het bestuur van een B.V., vereniging of stichting en voert u (vrijwillige) werkzaamheden als (bestuurs)lid uit? Dan is dit bericht voor u van toepassing. Werkzaamheden ten behoeve van een B.V., vereniging of stichting vallen namelijk onder uw bestuurdersverantwoordelijkheid ...Donderdag
17 Oktober 2019