Vaargebied EFM

 

Het vaargebied omvat alle bevaarbare wateren in Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije, met dien verstande, dat aan de zeezijde de grens wordt gevormd door de kustlijn, ook die van de Waddeneilanden en de denkbeeldige voortgezette kustlijn en in de zeegaten of havenmondingen niet verder dan de lijn die de uiterste landkoppen of havenhoofden met elkaar verbindt. Voor de Westerschelde wordt de grens gevormd door de denkbeeldige lijn tussen Vlissingen en Nieuwe Sluis. Voor de Elbe wordt de grens gevormd door de denkbeeldige lijn tussen Brunsbüttel en Cuxhaven.

De grens volgt de kustlijn van de Waddeneilanden en loopt via de kustlijn van Wangeroog en Alte Mellum naar Dorum in Niedersachsen.

De directie is bevoegd, eventueel tegen betaling van extra premie, het vaargebied voor een verzekerd vaartuig uit te breiden en daaraan aanvullende voorwaarden te verbinden.

Voor varen op de Donau beneden Mohacs zijn de navolgende voorwaarden van toepassing:

 • Er geldt een extra eigen risico van € 2.500,00 + € 1,00 per ton    afgerond op een hondertal.
 • Het stremmingsreglement is niet van toepassing.
 • Het schip dient te beschikken over geldige certificaten, de schipper dient te beschikken over vaarbewijzen. Op trajecten waarvoor de schipper geen vaarbewijs heeft, moet gebruik worden gemaakt van erkende loodsen.
 • Het schip mag niet onbeheerd achtergelaten worden.
 • Het transport moet plaastvinden volgens de algemeen geldende vervoersovereenkomsten.
 • De schipper/eigenaar dient schriftelijk (per email of fax) te melden:
      - de passage van Mohacs zowel in de afvaart als in de opvaart;
      - de hoeveelheid en soort lading;
      - laadplaats en losplaats.

Het niet voldoen aan de gestelde voorwaarden heeft tot gevolg, dat een voorkomend schadegeval niet voor vergoeding in aanmerking komt.

Vrijdag
20 September 2019