Vaargebied Nederlandse Beurscascopolis voor de Binnenvaart 2006 aangevuld met Clausule B25 Vaartclausule


Het vaargebied omvat alle bevaarbare binnenwateren van Nederland, België, Duitsland (de vaart op de Donau loopt tot Passau), Luxemburg, Frankrijk en Zwitserland met dien verstande dat aan de zeezijde de grens wordt gevormd door de kustlijn. Voor Nederland is de vaart op de Waddenzee inbegrepen.

Voor de zeegaten wordt de grens gevormd door de lijn die de uiterste landkoppen of havenhoofden met elkaar verbindt. Voor de Westerschelde is de grens de denkbeeldige lijn Vlissingen-Nieuwe Sluis. 

NB. 1:
Voor bunkertankers is het vaargebied dikwijls beperkt tot het zgn. ARA-vaargebied, oftewel alle via binnenwateren bevaarbare zeehavens tussen Antwerpen en Amsterdam en de bevaarbare binnenwateren daartussen.

NB. 2:
Voor schepen, die buiten bedrijf (zonder lading) stilliggen, is het vaargebied dikwijls beperkt tot de gemeente, zoals vermeld in de polis.

NB. 3:
Ook op ander wijze cq. om andere redenen kan met verzekeringnemer een beperkter vaargebied overeengekomen zijn, dit staat dan vermeld op de polis.

Indien uw vaargebied éénmalig of voor een langere periode wordt uitgebreid, dienen wij vooraf in kennis te worden gesteld, zodat assuradeuren al dan niet tegen nader op te geven premie en/of gewijzigde voorwaarden het uitgebreidere dekkingsgebied kunnen bevestigen.

Vrijdag
20 September 2019