Vaargebied Schepen Onderlinge Nederland


Het vaargebied omvat alle bevaarbare binnenwateren van Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Polen, Tsjechië en de Donau-landen, met dien verstande dat de Donau bevaren mag worden tot Mohacs. Uitbreiding met de vaart voorbij Mohacs is eventueel mogelijk na overleg met de directie.

Aan de zeezijde wordt de grens gevormd door de kustlijn. Voor de zeegaten wordt de grens gevormd door de lijn, die de uiterste landkoppen of havenhoofden met elkaar verbindt. Voor de Westerschelde is de grens de lijn Vlissingen-Nieuwe Sluis.

De directie is bevoegd om het vaargebied voor een verzekerde specifiek uit te breiden of te beperken tegen nader op te geven premie en/of
gewijzigde voorwaarden (zie artikel 10 over zeewaardigheid).
 

Vrijdag
20 September 2019