Vaargebied Vereniging Oranje


Onder standaard vaargebied wordt verstaan het gebied waar de verzekering van kracht is. De verzekering is van kracht op alle rivieren, stromen, meren, binnenzeeën, kanalen en havens binnen het territoriale gebied van onderscheidenlijk de landen Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Polen, Tsjechië en de zogenoemde Donau-landen tot aan de plaats Konstanza, alles binnen (landwaarts van) de kustlijnen volgens de plaatselijke geldende binnenvaartreglementen.

Voor uitbreiding van het hiervoor omschreven standaard vaargebied dient door verzekeringnemer vooraf schriftelijk overleg te worden gepleegd met de Vereniging. Bij het aannemen van een reis die verder gaat dan Regensburg dient u echter per email of fax opgaaf te doen.

Maandag
22 Juli 2019