WonenOpstal
Inboedel
Kostbaarheden


Opstal

Bent u in het bezit van een eigen huis ? Dan is een opstalverzekering van essentieel belang. Brand en storm zijn de grootste risico’s waar uw pand aan bloot staat, maar ook andere schaden zijn funest. Denk aan gesprongen waterleidingen die uw pand onder water zetten of door een relatief kleine brand een enorme roetschade. Ook inbraak en diefstal dient u niet te vergeten. De polis keert u de verzekerde herbouwwaarde uit, zodat u (vaak) op dezelfde plaats kunt herbouwen. Wij adviseren u om ook uw glas tegen breuk mee te verzekeren.
Bezit u een appartement en is het pand via de vereniging van eigenaren verzekerd en heeft u extra pandverbeteringen aangebracht ? Denk hierbij bijvoorbeeld aan een luxe badkamer, keuken, vaste vloer, plafonds. De verzekering via de VVE verzekert in de meeste gevallen alleen de standaard uitvoering. Om teleurstellingen te voorkomen dient u het meerdere zelf te verzekeren. Ook dit kan onder de opstalverzekering.


Inboedel

Brand zorgt niet alleen voor schade aan het gebouw, maar ook uw inboedel kan in rook opgaan. Maar er zijn nog een aantal gevaren, zoals storm, inbraak, diefstal, diverse vormen van waterschade, aanrijding, vandalisme. U kunt zich met een goede inboedelverzekering indekken tegen de nare financiele gevolgen hiervan. Het is van belang dat u de waarde goed opgeeft om de teleurstelling van onderverzekering te voorkomen. In de meeste gevallen kan een inboedelwaardemeter uitkomst bieden met het vaststellen.


Kostbaarheden

Kostbare voorwerpen, zoals sieraden, foto-, film- en audioapparatuur, wilt u ook graag buitenshuis verzekeren. Een waardevolle aanvulling op de inboedelverzekering is dan de kostbaarhedenverzekering. Er wordt dekking geboden tegen alle van buitenkomende onheilen.

Donderdag
17 Oktober 2019